$left
$middle

”Nyckeln är känslan av tillhörighet”

Narkotikahandeln är en stor orsak bakom det grova våldet i Malmö. Kommunen driver ett unikt och långsiktigt arbete för att bryta ungas normer runt bland annat narkotikabruk, våld och ungdomsbrottslighet. Man gör det genom att lyssna på de ungas åsikter och behov.

Årets CTC-enkät har precis samlats in. Förra gången deltog 12 000 elever, i år är det 21 000. Barnen i årskurs 6–9 och gymnasiet årskurs 1–2, på Malmös samtliga kommunala och priva ta skolor, svarar på frågor som tydligt ger en samlad bild av Malmöbarnens egna uttryckta behov, i deras uppväxtmiljöer och upplevelse av trygghet.

Communites That Care (”Samhällen som bryr sig”) är ett arbete som är unikt i sitt slag i landet. Det är framforskat i USA med vetenskapliga resultat som visar att systemet fungerar. Barnen får svara på frågor om sådant som är positivt i den personliga utvecklingen, som kamrater, vänner, släktingar, föreningsliv. Men även om sådant som dåligt umgänge, gängbildning, alkoholvanor och droger.

– Det som förmedlas i enkäten är ”Det här behöver vi”. Den fångar in barnens upplevelser kringtrygghet i staden. Man kan inte komma närmare än så, säger Bo Westerlund, utvecklingssamordnare för CTC på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Frivilliga från lokalsamhället

Underlaget som växer fram visar behoven i barnens specifika närområden, och det är här det konkreta arbetet börjar. Malmö har i nuläget fem CTC-områden och det finns en plan på att CTC ska omfatta hela staden inom två år.

I varje närområde bildas ett team tillsammans med frivilliga representanter från hela lokalsamhället – föräldrar, fastighetsägare, socialtjänst, näringsidkare, förskolor, polis, kulturarbetare, föreningsliv, skolor och samfund.

Ett av de aktiva områdena just nu är Möllevången. Det konkreta åtgärdsarbetet drog igång i september, med 2017 års elevenkät som grund.
– Det som barnens enkätsvar visar här i Möllevången är bland annat att vi behöver fokusera på tryggheten i närområdet. Men även att ge mer
stöttning i skolan och att föräldrar i vissa fall kan behöva stärkning i deras föräldraroll, berättar Alena Poparic, utvecklingsledare för CTC Möllevången.

Team av eldsjälar

Hon beskriver en stadsdel där det finns ett stort engagemang med många eldsjälar bland de boende och verksamma. Och det är precis vad CTC
handlar om.
– En viktig del med CTC är att de som bor och arbetar i ett område känner att de kan vara med och påverka. Alla i Möllevången som känner att de vill göra skillnad och vara delaktiga är välkomna att kontakta mig, säger Alena Poparic.

Under hösten har hon varit ute i områdets förskolor och träffat föräldragrupper. Fastighetsägare, affärsinnehavare och kulturpedagoger involveras i workshoppar och efter årsskiftet startar områdes teamet boendeträffar och ungdomsträffar
– Vår kartläggning av området visar att det finns ganska mycket aktiviteter för de yngre, men inte så mycket för de lite äldre barnen. Och de som bäst kan svara på vad som behövs är de boende och ungdomarna – det är utifrån deras syn punkter som vi utformar och planerar åtgärder,
säger Alena Poparic.

Finns ingen ”quick fix"

Förebyggande arbete är ingen ”quick fix”, konstaterar Birgitta Månsson, utvecklingsledare på stadskontoret.
– Att förebygga är ett långsiktigt, komplext arbete som kräver kunskap, samverkan och uthållighet. Det som är speciellt för Malmö nu är att det
finns ett klubbat beslut att införa CTC som struktur och system. Vi gör handlingsplaner i de här fem områdena som sträcker sig över tio år. Bara
det är revolutionerande, konstaterar Birgitta Månsson.

En stor och viktig del i arbetet är att skapa fler goda förebilder. Hjärtat i CTC är att få igång by känslan och mobilisera de positiva krafterna i bar
nens närområden.
– Vi behöver fler vuxna förebilder som kan rekrytera till en väg som leder till framtidstro, skolgång, arbetsliv och förmågan att utveckla goda relationer, säger Birgitta Månsson.
– Känslan av tillhörighet är nyckeln. Om du hamnar i ett positivt socialt sammanhang, så blir det så. Det är inte rocket science.

Mer om CTC

sv