$left
$middle

Dialog om fyra nya mötesplatser i Rosengård

Malmö stad planerar att bygga fyra nya mötesplatser i Rosengård. Under augusti tillfrågades Rosengårdsborna att komma med önskemål om hur dessa platser ska designas. Åsikterna tas nu om hand i den fortsatta planeringen.

Dialog i augusti 2023

Under augusti skickade vi ut en enkät till boende i Rosengård. I den kunde de komma med önskemål på hur mötesplatserna ska se ut och vad de hade velat göra på platsen. Vi anordnade även en workshop tillsammans med Rosengårdsborna där vi tillsammans pratade om utvecklingen av mötesplatserna.

Här planeras de nya mötesplatserna byggas

I illustrationen intill siffrorna 1, 2, 3 och 4 ser du var i Rosengård de nya mötesplatserna planeras att byggas. Just nu behandlas Rosengårdsbornas idéer och önskemål. De ska bidra till den fortsatta planeringen fyra nya mötesplatser inom Detaljplan 5801 fastigheten Generatorn 1 m.fl. i Törnrosen i Malmö. Detaljplanen är den första etappen i omvandlingen av Amiralsgatan till stadshuvudgata där Malmö stad planerar utbyggnad av nya bostäder, lokaler och allmänna platser.

Kontaktinformation och länkar

sv