Sofielund

Med sin positiva atmosfär och karaktär har Sofielund goda förutsättningar att bli stadens mest betydelsefulla och dynamiska centrum för kultur, fritid och näringsliv.

Samråd för planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde (pp 6053) pågår.

Planprogrammet beskriver hur området bäst ska utvecklas för att stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. I arbetet ingår att pröva möjligheten att även bygga bostäder i området.

Innehåll