$left
$middle

Sofielund

Planprogrammet 6053 Sofielund är godkänt. Det som programmet avser är därmed gällande från och med nu: Sofielunds verksamhetsområde ska bli en kulturljudzon.

Med sin positiva atmosfär och karaktär har Sofielund goda förutsättningar att bli stadens mest betydelsefulla och dynamiska centrum för kultur, fritid och näringsliv. Planprogrammet beskriver hur området bäst ska utvecklas för att stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.

Innehåll