$left
$middle

Frågor och svar om planprogrammet för västra Flensburg

Här har vi sammanställt frågor och svar om planprogrammet för västra Flensburg som var på samråd 8 juni – 31 augusti 2023.

Läs planprogrammet

Du kan läsa planprogrammet i sin helhet genom att begära ut dokumentet via följande länk:

sv