$left
$middle

Galeonen

Galeonen ligger längst i norr och är det sista delområdet som kommer att byggas ut i Västra Hamnen. Här kan en metrostation bli verklighet vid en framtida Öreundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

Sist ut att bebyggas

Galeonen är det enda större området i Västra Hamnen som inte är planlagt än. I Malmös översiktsplan anges att utbyggnaden av området beräknas ske inom 11 till 20 år.

Innan utbyggnaden påbörjas behöver dock ett helhetsgrepp tas över området. Därefter kan detaljplaneringen komma igång.

En framtida Öresundsmetro till Köpenhamn

Galeonen har ett attraktivt läge vid vattnet och kan i framtiden få en blandad stadsbebyggelse med bland annat bostäder, grundskola och förskolor. Om Öresundsmetron blir av mellan Malmö och Köpenhamn kan området också få en metrostation.

Utredningar pågår om tunnelbaneförbindelsen och det behövs även utredningar hur ett kustskydd skulle kunna se ut vid inloppet till Malmö.

Karta över området

sv