$left
$middle

Brf Neo, finalist Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2022

Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt.

Brf Neo, Davidshallstorg

Typ av projekt: ombyggnation av före detta polishus samt nybyggnation av flerbostadshus, totalt 122 lägenheter/bostadsrätter
Byggaktör/Beställare: Riksbyggen ekonomiska förening
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter och Rits Arkitekter
Färdigställt: 2021
Fastighet: Kamelen 14

sv