$left
$middle

Brf Neo, finalist Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2022

Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Brf Neo vann både Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2022.

Brf Neo, Davidshallstorg

Typ av projekt: ombyggnation av före detta polishus samt nybyggnation av flerbostadshus, totalt 122 lägenheter/bostadsrätter
Byggaktör/Beställare: Riksbyggen ekonomiska förening
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter och Rits Arkitekter
Färdigställt: 2021
Fastighet: Kamelen 14

Juryns motivering Stadsbyggnadspriset

”När vi stiger in på innergården till det före detta polishuset, hörs ett spontant wow. Här i de mest centrala delarna av Malmö har 122 nya bostäder tillkommit - och det syns knappt från gatan. Detta är ett både ambitiöst och komplext projekt som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnadens rustika kvaliteter är intakta liksom fasadens karaktäristiska rådhusvin. De nya byggnaderna kontrasterar mot den gamla med sina ljusa putsade fasader. Här reflekteras det värdefulla dagsljuset ner på gården och silas genom transparenta lager av sirliga balkongfronter, växtlighet och spröjsar, och skapar på så sätt en privat, lugn och ljus inomhussfär för de boende. Allt detta tillsammans ger denna oväntade wow-effekt, när vi kliver in från Davidshalls torg.”

Juryns motivering Gröna Lansen

"Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Det goda samarbetet i planering och genomförande lyser igenom resultatet och vi imponeras av den fantastiska förvandlingen som skänkt nytt liv i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den återbrukade byggnaden, som energieffektiviserats och fått ökad livslängd, tillsammans med nybyggnationen på innergården ger en spännande mix av gammalt och nytt. Med respekt för det unika malmöitiska och med ett lågt klimatavtryck, bidrar byggnaderna till att fler Malmöbor får nya hem, mitt i centrala Malmö. Går det att göra på Davidshall, går det att göra på fler platser i Malmö och i resten av Sverige!"
sv