$left
$middle

Lodgatan 3B, finalist Stadsbyggnadspriset 2022

Detta Malmö i miniatyr är en plats som värnar alla delar av historien. Lodgatan är en kollektivt skapad plats och estetik i sann Malmöanda. Genom att göra så lite som möjligt men med fingertoppskänsla, stor omsorg, eftertänksamhet och noggrannhet, visar detta ombyggda och förgyllda lokstall vägen framåt för ett hållbart Malmö.

Lodgatan 3B, Frihamnen

Typ av projekt: livsstilsprojekt, restaurering och omvandling
Byggaktör/Beställare: Lodgatans Fastighets AB
Arkitekt: Skepnad Arkitekter i samarbete med många fler
Färdigställt: 2021 -
Fastighet: Flintan 2

Juryns motivering Stadsbyggnadspriset

”Detta Malmö i miniatyr är en plats som värnar alla delar av historien. På denna gränsöverskridande, föränderliga plats för möte, arbete, vardag och gastronomi framhålls inte bara spåren från det industriella arvet, utan även från mer ljusskygga verksamheter. Eller för att citera husets innehavare "…från kaotiskt, skadligt och farligt, till miljö- och djurvänligt, snällt, med doft av Meyercitron och tomater - från skotthål till ärtskott.” Lodgatan är en kollektivt skapad plats och estetik i sann Malmöanda. Här tar man hjälp av varandras kunskaper, samnyttjar, återanvänder och baserar hyrorna på hur var och en kan bidra och ta ansvar för huset. Genom att göra så lite som möjligt men med fingertoppskänsla, stor omsorg, eftertänksamhet och noggrannhet, visar detta ombyggda och förgyllda lokstall vägen framåt för ett hållbart Malmö.”
sv