$left
$middle

Naturmolnet, finalist Gröna Lansen 2022

På en öde rivningstomt i Sofielund har en blomstrande grannskapsträdgård växt fram genom samverkan och medskapande. Platsen har blivit allas plats och en positiv kraft i området. Naturmolnet sprider kunskap kring hållbar stadsutveckling på ett lekfullt sätt, som både barn och vuxna kan inspireras av och ta efter. 

Naturmolnet, Sofielund

Typ av projekt: grannskapsträdgård
Byggaktör/Beställare: Malmö stad i samarbete med Bid Sofielund, Kungsleden och Växtvärket
Arkitekt: Växtvärket (medskapande med Sofielundsbor/Malmöbor)
Färdigställt: 2021
Fastighet: Idrotten 7

Juryns motivering Gröna Lansen

”På en öde rivningstomt i Sofielund har en blomstrande grannskapsträdgård vuxit fram genom samverkan och medskapande. Platsen har blivit allas plats och en positiv kraft i området. Med små medel och stor omsorg har en trygg och kreativ mötesplats skapats. Ett myller av enkla klimatsmarta blågröna lösningar har lett till ökad biodiversitet och ett förbättrat mikroklimat. Här finns en stor fruktlund uppbyggd på klimatpositivt biokol, urbana ängar, gröna tak och väggar. Dagvatten fångas upp från grannfastigheten och solcellspaneler ger energi till trötta mobiltelefoner. Naturmolnet sprider kunskap kring hållbar stadsutveckling på ett lekfullt sätt, som både barn och vuxna kan inspireras av och ta efter. Naturmolnet visar på ett föredömligt sätt hur en robust struktur med en flexibel användning kan bidra till att förändra synen på platsen och öka den sociala och ekologiska hållbarheten.”
sv