$left
$middle

Cirkulär ekonomi

Utvecklingen av städer spelar en avgörande roll för om de globala målen för en hållbar utveckling ska nås senast år 2030. Malmö stad vill främja cirkulära lösningar för att få ökad resurseffektivitet vilket i sin tur bidrar till mindre avfall och minskade utsläpp.

Vi måste göra mer med mindre. Och tänka smartare. Både på systemnivå och på individnivå. Det ska vara enkelt att producera, konsumera och agera hållbart. En väg framåt är att tänka cirkulärt och att dela, hyra, återanvända, reparera och återvinna produkter, samt att se till att tiden som produkterna används förlängs.

I Malmö vet vi att det är när staden, näringslivet, akademien, industrin och invånarna tänker och agerar innovativt tillsammans som vi verkligen kan driva utveckling med fokus på cirkulär ekonomi.

Att tänka cirkulärt är smart. Att agera cirkulärt tillsammans är ännu smartare.

Begrepp inom cirkulär ekonomi