$left
$middle

Lärande och delaktighet

Kunskap och möjlighet att delta i klimat- och miljöarbetet har en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Malmö stad arbetar aktivt med att ge barn och unga både kunskap och möjlighet att delta i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Malmö stad har i många år arbetat med att stödja Malmös skolor att jobba aktivt med lärande för hållbar utveckling. Malmö stad har även i samarbete med andra organisationer testat metoder och plattformar för att förbättra stadens möjligheter att inkludera barn och unga i klimat- och miljöarbetet.

Nedan kan du läsa om några av Malmö stads satsningar för att öka barn och ungas möjligheter att delta i arbetet för ett hållbart samhälle. Du kan även ta del av material som utvecklats för pedagoger i Malmö. Malmö stads främsta verktyg för inspiration för lärare och skolledare är Pedagog Malmö.

Ungas delaktighet i klimat- och miljöarbetet

Malmö stad, i samarbete med andra organisationer, har testat metoder och plattformar för att förbättra stadens möjligheter att inkludera barn och unga i miljö- och klimatarbetet. På hemsidan Ungas delaktighet i klimat- och miljöarbetet kan du ta del av erfarenheter, material och tips.

Utomhuspedagogik och stöd till pedagoger

sv