$left
$middle

Byggprojekt i Sege Park

I Sege Park samverkar 12 byggaktörer och Malmö stad för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart.

Förutom hållbarhet och delningsekonomi är odling ett nyckelord i arbetet med de 1000 bostäder som ska skapas i befintlig och ny bebyggelse.

Här hittar du information om pågående byggprojekt; vem som bygger och vilka miljömål byggaktören valt att lägga extra fokus på.

Innehåll

sv