$left
$middle

Bostadsåtagandet

Genom Ramavtal 8 åtar sig Malmö stad att skapa förutsättningar för att det byggs 26 750 bostäder fram till 2035. Bostadsbyggandet är en förutsättning för att staden ska få statlig medfinansiering av kollektivtrafik- och cykelstråken.

Satsningarna på den utbyggda kollektivtrafiken i Malmö bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar av Malmö. För varje kollektivtrafikstråk pekas det ut ett så kallat influensområde, och det är inom detta område som bostäderna förväntas byggas. Att bostäderna byggs är en förutsättning för att staden ska uppnå 50 procentig statlig finansiering av kollektivtrafiksatsningarna, och 25 procentig finansiering av cykelbanorna.

28 550 bostäder i Malmö, Kävlinge och Lomma

Hur det går med bostadsbyggandet rapporteras in till Trafikverket, flera gånger per år. Alla bostäder som färdigställts från och med oktober 2017 räknas in i bostadsåtagandet. Det finns också ett bostadsåtagande kopplat till Lomma och Kävlinge kommuner, med 900 bostäder per kommun. Det totala bostadsåtagandet är 28 550 bostäder.

sv