$left
$middle

Lommabanan etapp 2

Trafikverket bygger nya mötesspår i Lomma och Kävlinge. Detta möjliggör halvtimmestrafik därifrån till Malmö. Dessutom planeras det för nya stationer, en i Alnarp och en i Flädie.

En utbyggd Lommabana underlättar för pendlare och skapar viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande i regionen. Det planeras också för nya stationer i Alnarp respektive Flädie. Pågatågstrafiken förs in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och bidrar därmed även till förbättrad resandeservice inom Malmö.Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Det är enbart etapp 2 av Lommabanans utbyggnad som ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö.

sv