För vuxna

Stödgrupperna vänder sig till barn mellan 7 och 18 år som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hot och våld. I en och samma grupp är det högst tre års åldersskillnad mellan barnen.

Du som vuxen kan fylla i intresseanmälan till stödgrupper åt ett barn.

sv