$left
$middle

Beställa ut kopior av betyg

Du kan beställa Malmö Stadsarkivs kopior av dina betyg från skolor i Malmö. Så här gör du!

På Malmö Stadsarkiv samlar vi kopior av betyg från både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor samt komvux-utbildningar i Malmö stad. Du kan även beställa ut betyg från den gamla vårdhögskolan.

De allra flesta får beställningen inom tio arbetsdagar.

Betyg från de senaste 5 åren? Kontakta skolan

Om du vill beställa betyg som du fått under de senaste 5 åren kan du först och främst kontakta den skola varifrån du fick betyget – innan du skickar en beställning till stadsarkivet. Det är nämligen mycket möjligt att skolan har kvar betyget i sitt arkiv.

Om du saknar en beställning

Tänk på att kontrollera din mapp för skräppost om du saknar en beställning från stadsarkivet. Vissa e-posttjänster, som bland annat Hotmail, tar emot stadsarkivets utskick direkt i skräpmappen.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym går det bra att skicka in ett vanligt pappersbrev till stadsarkivet och be om att få ut handlingarna över disk.

Brevet skickas till

Stadsarkivet
205 80 Malmö