$left
$middle

Beställ handlingar

Vill du få en kopia på en handling som Malmö stadsarkiv förvarar så skickar du in en beställning till oss. Du kan också beställa fram handlingar till våra läsesalar.

Beställning av kopior på handlingar

Vi läser beställningarna varje vardag men det kan dröja lite innan ni får svar beroende på hur många frågor vi får in och hur komplicerade de är.

Nästan alla har fått svar inom 10 arbetsdagar, undantaget ärenden som behöver sekretessgranskas men där brukar vi återkomma till er medan vi arbetar med er fråga.

Rekommendation vid sekretessbelagda handlingar

Om det gäller känsliga uppgifter, exempelvis sekretessbelagda handlingar inom socialtjänst eller polis, rekommenderar vi att ni skriver ett vanligt brev. Glöm då inte att skriva er adress och telefonnummer där vi kan nå er för frågor.

Beställ handlingar från Malmö stadsarkiv

 • Betyg
 • Skolhälsovårdsjournal eller vaccinationsintyg
 • Fotografi
 • Övrig frågor

Beställa statliga handlingar

För de statliga handlingarna som vi förvarar delar vi beställningsblanketter med Riksarkivet.

Hos Riksarkivet hittar du bland annat detta:

 • Bouppteckning
 • Domstolshandling
 • Fastighetshandling
 • Fastighetstaxeringsvärde
 • Inkomsttaxering
 • Släktforskning
 • Utdrag ur kyrkobok

Beställa fram handlingar till läsesal

För att ta del av arkivhandlingar i vår läsesal behöver du göra en beställning via Riksarkivets databas Nationell Arkivdatabas (NAD).

Du kan beställa önskat material antingen hemifrån eller på plats hos oss via våra datorer. Beställer du handlingar hos oss kan vi också hjälpa dig.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-17.00
Besöksadress:
Bergsgatan 20
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 10.00–18.00 och lördag klockan 10.00–15.00
sv