$left
$middle

Folkbokföring

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Uppgifter som ingår är bosättningsförhållanden, civilstånd och andra personuppgifter.

Ansvar över folkbokföring

Fram till och med den 30 juni 1991 ansvarade kyrkan för den löpande folkbokföringen. Därefter ansvarar Skatteverket för folkbokföringen.

Folkbokföringen handlägger alla de ärenden som rör flyttning, hindersprövning för äktenskap, dödsfallsintyg och personbevis.

Handlingar hos Malmö stadsarkiv

I de kyrkoböcker som förvaras vid Stadsarkivet finns inga anteckningar efter den 30 juni 1991. För uppgift om ändringar och tillägg, som kan ha gjorts efter detta datum, hänvisas till Skatteverket.

Hos Malmö stadsarkiv hittar du:

  • Församlingsböcker
  • Flyttningslängder
  • Födelseböcker
  • Vigselböcker
  • Dödböcker

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-17.00
Besöksadress:
Bergsgatan 20
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 10.00–18.00 och lördag klockan 10.00–15.00
sv