$left
$middle

Fotografi

En startavgift på 100 kronor tillkommer alltid. Rabatterat pris till ideella föreningar och Malmö stad med 30 % (gäller inte priset under kopia för privat bruk eller forskning. Rabatter kan ges till informativa utställningar av ideell eller historisk karaktär. Utställningar på museer, offentliga utsmyckningar och så vidare enligt separat överenskommelse.

Fotograferingstillstånd

Kommersiell fotografering: 600 kronor/påbörjad timme. Här ingår viss hjälp av personal. Minsta kostnad är 600 kronor. Sveriges Television, 370 kronor/påbörjad timme samt 335 kronor i grundavgift. Icke-kommersiell fotografering för eget bruk, studier och så vidare kostar inget men kräver skriftligt tillstånd.

Personuppgifter: * (obligatorisk)

Jag är medveten om kostnaden * (obligatorisk)