$left
$middle

Folkbokföring

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Uppgifter som ingår är bosättningsförhållanden, civilstånd och andra personuppgifter.

Kyrkan ansvarade för den löpande folkbokföringen fram till och med den 30 juni 1991. Därefter ansvarar Skatteverket för folkbokföringen.

  • Församlingsböcker
  • Flyttningslängder
  • Födelseböcker
  • Vigselböcker
  • Dödböcker