Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är Malmö Stadsarkiv tillfälligt stängt. Stängningen gäller fram till och med 31 januari då ny bedömning görs.

Information om telefontider, utlämning av allmänna handlingar och böcker hittar du mer om i länken läs mer.

Läs mer

Folkbokföring

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Uppgifter som ingår är bosättningsförhållanden, civilstånd och andra personuppgifter.

Kyrkan ansvarade för den löpande folkbokföringen fram till och med den 30 juni 1991. Därefter ansvarar Skatteverket för folkbokföringen.

  • Församlingsböcker
  • Flyttningslängder
  • Födelseböcker
  • Vigselböcker
  • Dödböcker