$left
$middle

Kyrkoarkiv

På Malmö Stadsarkivet förvaras kyrkoböcker från församlingar som idag tillhör Malmö stad.

Kyrkoböckerna är en del av vårt kulturarv. Det kyrkliga arkivmaterialet, framförallt födelseböcker, vigselböcker, husförhörslängder och dödböcker är av stor betydelse för all typ av släkt- och personhistorisk forskning.

I dop-, husförhörs-, vigsel- och dödböcker förde prästerna noggranna uppgifter om sina församlingsmedlemmar.

Du måste besöka oss för att kunna ta del av huvuddelen av det kyrkliga materialet. Till en del av böckerna finns det personregister som du kan söka i.