Våra dörrar är öppna för besök!

Öppet mån-fre kl 10-18, lör kl 10-15.

Det går bra att: låna/lämna böcker, göra utskrifter/kopiering och att efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till stadsarkiv@malmo.se)

Visa hänsyn och håll avstånd! Stanna hemma om du är sjuk.

Kyrkoarkiv

På Malmö Stadsarkivet förvaras kyrkoböcker från församlingar som idag tillhör Malmö stad.

Kyrkoböckerna är en del av vårt kulturarv. Det kyrkliga arkivmaterialet, framförallt födelseböcker, vigselböcker, husförhörslängder och dödböcker är av stor betydelse för all typ av släkt- och personhistorisk forskning.

I dop-, husförhörs-, vigsel- och dödböcker förde prästerna noggranna uppgifter om sina församlingsmedlemmar.

Du måste besöka oss för att kunna ta del av huvuddelen av det kyrkliga materialet. Till en del av böckerna finns det personregister som du kan söka i.