Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är Malmö Stadsarkiv tillfälligt stängt. Stängningen gäller fram till och med 31 januari då ny bedömning görs.

Information om telefontider, utlämning av allmänna handlingar och böcker hittar du mer om i länken läs mer.

Läs mer

Kyrkoarkiv

På Malmö Stadsarkivet förvaras kyrkoböcker från församlingar som idag tillhör Malmö stad.

Kyrkoböckerna är en del av vårt kulturarv. Det kyrkliga arkivmaterialet, framförallt födelseböcker, vigselböcker, husförhörslängder och dödböcker är av stor betydelse för all typ av släkt- och personhistorisk forskning.

I dop-, husförhörs-, vigsel- och dödböcker förde prästerna noggranna uppgifter om sina församlingsmedlemmar.

Du måste besöka oss för att kunna ta del av huvuddelen av det kyrkliga materialet. Till en del av böckerna finns det personregister som du kan söka i.