Våra dörrar är öppna för besök!

Öppet mån-fre kl 10-18. Tänk på att vi inte är en mötesplats och att göra ditt ärende snabbt, max 20 besökare får vistas i lokalerna samtidigt.

Det går bra att: låna/lämna böcker, göra utskrifter/kopiering och att efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till stadsarkiv@malmo.se)

Visa hänsyn och håll avstånd!

Sekretess

Tillgång till uppgifter i kyrkoböcker regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i högst 70 år för folkbokföringshandlingar om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs (SFS 2009:400, 22 kap., 1 §).

Om du vill få tillgång till en uppgift som är yngre än 70 år måste Malmö Stadsarkivs handläggare först bedöma om uppgiften ska skyddas av sekretess eller om den kan lämnas ut.

Har du fått avslag på din begäran att ta del av en allmän handling kan du överklaga beslutet till Kammarrätten.