$left
$middle

Besök oss

Välkommen till Malmö stadsarkiv! Här förvaras en viktig del av vårt kulturarv och som besökare har du rätt att ta del av unika handlingar som speglar gångna tiders Malmö. Här finns handlingar från myndigheter och enskilda personer från medeltiden och framåt.

Innehåll

sv