$left
$middle

Läsesalar

Det är gratis att beställa fram och läsa handlingar i Malmö stadsarkivs läsesalar. Du kan även använda våra register och databaser på webben utan kostnad. För att använda datorerna på i läsesalarna behöver du ett bibliotekskort till biblioteken i Malmö stad.

Kontakta oss

sv