$left
$middle

Vårt uppdrag

Malmö stadsarkiv arbetar med frågor som rör arkiv på uppdrag av kommunstyrelsen och är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad. Vi ger råd och stöd, forskar, och bevarar, vårdar och sprider kunskap om arkiv. Vår viktigaste uppgift är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och att det är tillgängligt för allmänheten.

Kontakta oss

sv