Folkbokföring

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Uppgifter som ingår är bosättningsförhållanden, civilstånd och andra personuppgifter.

Kyrkan ansvarade för den löpande folkbokföringen fram till och med den 30 juni 1991. Därefter ansvarar Skatteverket för folkbokföringen.

Från och med den 1 juli 1991 har den lokala skattemyndigheten hand om folkbokföringen. Dessa handlägger alla de ärenden som rör flyttning, hindersprövning för äktenskap, dödsfallsintyg och personbevis.

I de kyrkoböcker som förvaras vid Stadsarkivet finns inga anteckningar efter den 30 juni 1991. För uppgift om ändringar och tillägg, som kan ha gjorts efter detta datum, hänvisas till Skatteverket.

Exempel på folkbokföringshandlingar

  • Församlingsböcker
  • Flyttningslängder
  • Födelseböcker
  • Vigselböcker
  • Dödböcker

Senast ändrad: 2017-08-31 09:29