Slottsholmen

Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

Malmöhus slott utgör entrén till Slottsholmen. Besök vårt Akvarium och se basutställningar om platsens historia och vår natur.

Observera att vissa av våra lokaler är stängda för ombyggnad och renovering

Vi renoverar och förnyar i flera av våra byggnader.

Läs här om vilka utställningar som är öppna just nu.

Slottsholmen utgör en del av Malmö Museer liksom Malmö Konstmuseum och restaurang Wega. Vi har samlat information om basutställningarna på Slottsholmen på denna sidan!

Basutställningar på Slottsholmen

Malmöhus slott är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt.

Foto: Jesper Flygare/Malmö Museer

Upptäck djurens fantastiska sätt att hitta mat, gömma sig eller luras. Möt fiskar, reptiler, spindlar och andra kallblodiga djur öga mot öga.

Se Nemo och hans vänner från korallreven, fiskar utan ögon och giftormen med världens längsta huggtänder.

Akvariet är uppdelat i tre avdelningar: Våra vatten, Unika och hotade miljöer samt Djurens fantastiska funktioner.

Akvariet är öppet som vanligt även under renoveringsperioderna 2019-2020.

Foto: Gullers/Nordiska Museet

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

Välkommen till Sverige består av två delutställningar om händelser i Malmö våren 1945:

  • En del belyser museet som flyktingförläggning genom livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.
  • Ta del av flyktingarnas berättelser digitalt.
  • En av de bevarade vita bussarna visas framför Malmöhus slott.

Vår natur

Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

På Slottsholmen hittar du också basutställningen Vår natur - om naturen och djuren närmast oss, och om hur vi använder och påverkar naturen både där vi bor och globalt. Upptäck också natur och djur med utgångspunkt i Malmö Museers fantastiska samlingar!

Se en liten film om bisamhället i utställningen.

Skånska dinosaurier - och andra jättegamla djur

 Foto: Wikipek, CC-BY.

I en förnyad version av den tidigare utställningen Skåne blir till bjuds du in på en lekfull resa från jordens urtid fram till nutid med Skåne i centrum – en resa på 4,6 miljarder år!

Fossila fynd från dinosaurier görs med jämna mellanrum i Skåne. För 200 miljoner år sedan vandrade till exempel den skräckinjagande dilophosaurusen omkring här. Det var en 6 meter lång rovdinosaurie som gick på två ben och hade käften fylld med vassa tänder. I utställningen finns en kopia på skallen och om du vågar så kan du känna på dilophosaurusens vassa tänder.

Färg, Form och Funktion

I anslutning till Vår Natur hittar du Färg, Form och Funktion - om naturens och djurens finurliga funktioner. Varför ser vi ut som vi gör? Ibland finns det en förklaring!

På kungens order - 1600-talets skånska krig

Den 1 mars 2008 var det precis 350 år sedan slottet Malmöhus övergick i svensk ägo. På kungens order visas i slottets nordvästra kanontorn och berättar om de viktigaste händelserna i 1600-talets krig om Skåne. Utställningen nås via trappor.

Makt över människor

Makt över människor skildrar slottet Malmöhus historia de senaste tre hundra åren.  Slottets 600-åriga historia är dramatisk och mångfacetterad. Livsöden och händelser har passerat. I alla tider har slottet varit en plats där makt koncentrerats.
I maktens kölvatten följer maktlöshet för dem som befinner sig på den andra sidan. Utställningen lyfter framförallt fram människor som var/är utan makt.
Utställningen nås via trappor
.

Senast ändrad: 2019-11-27 16:55