$left
$middle

Styrdokument

Här hittar du de viktigaste styrdokumenten för biblioteken i Malmö.

Biblioteksplan 2022–2027

Medieplan