$left
$middle

Använda dator

På alla våra bibliotek finns datorer med internet som du kan använda. På några kan du boka en tid så att det säkert finns en ledig dator.

Kvinna som använder en av bibliotekens datorer.

Datorer på våra olika bibliotek

Klicka på respektive bibliotek för att se mer om vilka möjligheter det finns för att använda dator.

Kontakta oss

Malmö stadsbibliotek

Telefon:
040-660 85 00
sv