Så använder du biblioteken just nu

Biblioteken har några sitt- och studieplatser och har gått tillbaka till ordinarie öppettider. Men flera begränsningar kvarstår. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk. Här hittar du info om hur du kan använda biblioteken just nu, och vad som gäller på ditt bibliotek.

Läs mer

Använda dator

Vi har fyra datorer som du kan låna – både för längre och snabbare ärenden.

Vi erbjuder två datorer där du kan vara inloggad i två timmar och två datorer för snabbare ärenden där du kan vara inloggad i 20 minuter.

För att kunna använda våra datorer behöver du ett bibliotekskort. Du loggar in med numret på ditt bibliotekskort och din fyrsiffriga pinkod.