$left
$middle

Använda dator

Vi har fyra datorer som du kan låna – både för längre och snabbare ärenden.

Vi erbjuder två datorer där du kan vara inloggad i två timmar och två datorer för snabbare ärenden där du kan vara inloggad i 20 minuter.

För att kunna använda våra datorer behöver du ett bibliotekskort. Du loggar in med numret på ditt bibliotekskort och din fyrsiffriga pinkod.

sv