Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Använda dator

Vi har fyra datorer som du kan låna – både för längre och snabbare ärenden.

Vi erbjuder två datorer där du kan vara inloggad i två timmar och två datorer för snabbare ärenden där du kan vara inloggad i 20 minuter.

För att kunna använda våra datorer behöver du ett bibliotekskort. Du loggar in med numret på ditt bibliotekskort och din fyrsiffriga pinkod.