Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Förbered ditt besök / tillgänglighet

Här kan du läsa om tillgängligheten på Oxiebiblioteket.

Ingång och dörrar

Biblioteket ligger i gatuplan. Till höger om dörren finns en automatisk dörröppnare. Dörrbredden är 160 centimeter. Det finns inga trappor eller nivåskillnader inne i lokalen för att du på ett smidigt sätt ska kunna förflytta dig genom våra lokaler.

Hörhjälpmedel

Hörslinga finns i våra programrum (Salongen och Salen) och i bibliotekets informationsdisk.

Toalett

Tillgänglighetsanpassad toalett finns i lokalen.

Parkering

Det finns fri parkering i 90 minuter i Oxie centrum. Parkering för dig med särskilt tillstånd finns att tillgå.

Tåg, buss och cykel