$left
$middle

Om Romska biblioteket

Romska biblioteket är ett folkbibliotek för romsk litteratur och romskt kulturarv. Här kan du läsa mer om Romska biblioteket.

Romska biblioteket under uppbyggnad

Under 2023–2024 håller vi på att skapa Romska biblioteket. Biblioteket ligger på våning 3 i Stadsbiblioteket, i den gamla delen som heter Slottet. Du är välkommen att besöka biblioteket från den 13 april 2023, men det är inte färdigställt. Biblioteket ska skapas tillsammans med Malmös romer.

Om biblioteket

Romska biblioteket ska vara en plats där romsk litteratur och kulturarv blir synligt och inkluderas i det allmänna. Biblioteket ska:

  • stärka läs- och litteraturfrämjande och göra det möjligt att hitta litteratur på romani chib.

  • främja de olika varieteterna och dialekterna av romani chib.

  • vara en resurs och ett stöd för bibliotek och intressenter samt för romska biblioteksanvändare.

  • stärka romers användning av digitala medier i syfte att stärka kunskapsbildning.

  • upplysa om antiziganism och förintelsen av romer.

  • erbjuda saklig folkbildning om minoriteten romers historia och kultur.

Kontakta oss

sv