$left
$middle

Öppettider och besöksinfo

Romska biblioteket ligger på våning 3 i Stadsbiblioteket. Här hittar du öppettider och annan besöksinformation.

Romska biblioteket under uppbyggnad

Under 2023–2024 håller vi på att skapa Romska biblioteket. Biblioteket är öppet att besöka från 13 april 2023, men är inte färdigställt. Biblioteket ska skapas tillsammans med Malmös romer.

Kontakta oss

sv