$left
$middle

Så anmäler du dig till ett program

Vissa av våra program behöver du anmäla dig till. Här berättar vi hur du gör.

Information om du behöver anmäla dig till ett program, hittar du i den beskrivande texten till varje arrangemang.

För att anmäla dig till ett program behöver du ha ett bibliotekskonto / biblkiotekskort och en pinkod. Vanligtvis öppnar anmälan två veckor innan programtillfället. 

Så här gör du

  • Gå till vår katalog Malin.
  • Sök på programmets namn, exempelvis "Sjung med ditt barn".
  • Klicka på programmet – vissa program sker på flera bibliotek, så kolla noga att du anmäler dig till rätt program på rätt bibliotek.
  • Klicka på "Anmäl dig till detta program". Vanligtvis öppnar anmälan två veckor innan programtillfället. Om du inte kan anmäla dig än, så står det vilket datum som anmälan öppnar.
  • Klicka på "Anmäl dig".
  • Fyll i numret från ditt bibliotekskonto / bibliotekskort och pinkod.

Kontakta oss

  • Stadsbiblioteket

sv