Studio Krut

Du som är 14–30 år kan boka studion på Krut för egna ljudprojekt – skapa och redigera musik, spela in en pod eller lära dig hur du gör.

Boka studio Krut

För att få boka studion behöver du gå en introduktionskurs. Du anmäler dig till den genom att mejla krut@malmo.se.

Utrustning i studion

Extra utrustning att låna