$left
$middle

Studio Krut

Du som är 14–30 år kan boka studion på Krut för egna ljudprojekt – skapa och redigera musik, spela in en pod eller bara lära dig hur du gör.

Boka studio Krut

För att få boka studion behöver du gå en introduktionskurs.

Du som redan gått en introduktionskurs kan boka studion. Det gör du via krut.skedda.com. Där loggar du in med de uppgifter du fick vid introduktionen. Har du frågor? Skicka ett mejl till krut@malmo.se.

Utrustning i studion

Extra utrustning att låna