$left
$middle

Urval och kriterier för trädgårdsmarknaden

Projektgruppen för Malmö Garden Show förbehåller sig rätten att fördela marknadsplatserna och placeringen av medverkande aktörer.

Allmänna riktlinjer:

 • Ansökningar behandlas lika oavsett hur snabbt eller sent inom ansökningstiden de kommer in.
 • Ansökningar som inkommer inom ansökningstiden förbereds av koordinatorn och presenteras för projektgruppen.
 • Beslut om plats fattas gemensamt i projektgruppen.
 • Samtliga aktörer som har anmält intresse i enlighet med ansökningsprocessen får ett besked inom den tidplan som presenterats.
 • Projektledaren är ytterst ansvarig för de beslut som tas.
 • Besluten grundar sig på trädgårdsmarknadens specifika urvalskriterier (se nedan).

Specifika urvalskriterier:

 • Aktörer på trädgårdsmarknaden ska ha en tydlig koppling till trädgård/hortikultur.
 • Malmö Garden Show söker företag och föreningar med tydlig profil och gärna specialisering inom områdena växter, redskap/tillbehör samt grönt mathantverk. Besökarna ska uppleva en hög kunskapsnivå och ett bredare sortiment än vad de hittar i vanlig fackhandel.
 • Malmö Garden Show trädgårdsmarknad ska spegla en mångfald av de intresseområden som finns inom trädgård. Därför begränsas antalet aktörer med snarlikt utbud.
 • Vi söker tydligt profilerade trädgårdsföretag från hela Sverige och Norra Europa, med fokus på Öresundsregionen. Vi värnar även om småskaliga och lokala aktörer inom trädgårdsbranschen, där kravet på profilering är något lägre.
 • Mathantverkare ska ha en stark koppling till trädgårdsgrödor och gärna arbeta ”jord till bord”; d.v.s. både odla och förädla sina produkter.
 • Miljöcertifierade och Fairtrademärkta produkter efterfrågas av besökarna och ligger i linje med MGS miljöarbete.

sv