$left
$middle

Kontakt

Vill du komma i kontakt med projektgruppen för Malmö Garden Show? Här hittar du kontaktuppgifter.

Allmänna frågor

E-post: malmogardenshow@malmo.se

Trädgårdsmarknad

E-post: mgsmarknad@malmo.se

sv