$left
$middle

Information till vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare information om att ha en ungdom som vistas på någon Malmö stads fritidsgårdar. Du kan bland annat läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Registrering på fritidsgård

Ungdomar som regelbundet vistas på en fritidsgård ska registrera sig hos fritidsgården. På så sätt vet fritidsgårdens personal vilka ungdomar som brukar vara på fritidsgården, och kan enklare administrera aktiviteter såsom utflykter och gruppaktiviteter med mera. Vid registrering ges också samtycke (ja eller nej) till att ungdomen kan synas på bild och video i fritidsgårdens sociala medier.

Vårdnadshavares samtycke behövs för registrering

För att registrera ungdomen på fritidsgården behöver fritidsnämnden vårdnadshavares samtycke till att vi sparar och hanterar ungdomens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du eller ditt barn har någon form av skyddade personuppgifter eller är så kallat papperslös behöver ni inte fylla i detta samtycke. Kontakta istället personalen på Malmös fritidsgårdar

Registrera samtycke digitalt

Du som vårdnadshavare kan registrera ditt samtycke till hanteringen av personuppgifter digitalt via vår webbtjänst. Det fungerar såhär:

 1. Ungdom eller vårdnadshavare kontaktar eller besöker fritidsgården.
 2. Vi lägger in vårdnadshavares mobilnummer i vårt digitala registersystem.
 3. Ett sms skickas automatiskt till det inlagda mobilnumret.
 4. Vårdnadshavare loggar in via en länk i sms:et och identifierar sig med Bank-id. Vårdnadshavarens namn registreras genom identifikationen.
 5. Vårdnadshavaren fyller i uppgifterna och samtycker till att vi hanterar uppgifterna enligt GDPR.
 6. Om vårdnadshavare vill ta tillbaka samtycket eller korrigera de inlämnade uppgifterna så görs det genom att gå in på samma länk igen.

I behov av tolk? In need of a translator?

Behöver ni tolk eller annan hjälp för att förstå denna information? Kontakta fritidsgården så hjälper de dig. Här hittar du kontaktuppgifter till respektive fritidsgård.

Do you need a translator or other help to understand this information? Get in touch with your fritidsgård and they will help you. You can find contact information for each fritidsgård here.

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
sv