$left
$middle

Malmö Gosskör

Hösten 2023 kickar vi igång Malmö gosskör, en kör för dig som är mellan 8 och 12 år, har sjungit lite innan och identifierar dig som pojke. Vill du vara med? Boka en tid för provsjungning!

  • 8-12 år

En skön körkänsla

I Malmö Gosskör handlar det om att hitta din röst i en större grupp. Vi sjunger allt möjligt, utforskar våra röster och stöttar varandra. Det viktiga är att vi alla bidrar till en skön körkänsla.

Vi ses och repeterar en gång i veckan i 50 minuter och har minst en konsert varje termin. Du får också ljudfiler och noter att öva på hemma, så du kan bli ännu bättre på att sjunga.

Malmö gosskör leds av Sabina Zweiacker, en erfaren kör- och sångpedagog som också leder Malmö Flickkör.

Ansök nu!

Provsjungningar sker under hela höstterminen 2023. Du kan boka en tid på fredagar mellan 16.30 och 17.30.

Boka din tid på sabina.zweiacker@malmo.se

Alla ska få sjunga

På kulturskolan tycker vi att alla som vill sjunga i kör ska få chansen, oavsett tidigare erfarenhet. Så om du inte kommer med i Malmö gosskör, ordnar vi en plats åt dig i en av våra andra körer.

Att vara med i Malmö gosskör kostar 300 kronor per termin, precis som kulturskolans andra kurser.


sv