$left
$middle

Globala målen på Arena 305

Agenda 30 och de 17 globala målen är en ledstjärna för Arena 305 i arbetet för en hållbar framtid.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av vårt arbete och ideér som relaterar till de 17 globala målen. Detta är inget komplett dokument utan ska ses som en överblick över vad som uppnåtts och görs, samt kan dokumentet verka som en inspirationskälla för vidare utveckling.

Läs mer på länken nedan.

Globala målen på Arena 305 Pdf, 1.2 MB.


sv