$left
$middle

Samverka med oss

Arena 305 är en självklar samverkansbetspartner vid arrangemang som riktar sig till unga.

  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.         
  • Arrangemanget ska planeras och utformas i samverkan med oss.
  • Arrangemanget ska vara drog- och alkoholfritt.
  • Arrangemanget ska innehålla uttryck så som musik, dans och/eller kulturen kring dessa.
  • Arrangemanget ska i första hand främja unga aktörer på scen och/eller tilltala unga som publik.
  • Arrangemanget ska vara gratis för besökare.

Vidare kontakt      

Uppfyller ni ovanstående kriterier ser vi fram emot att prata vidare om er idé. Kontakta oss på arena305@malmo.se. Uppfyller ni inte kriterierna finns möjlighet att hyra lokalerna. Se hyr våra lokaler.

sv