$left
$middle

Motionsspår

I Malmö finns ett antal anlagda motionsspår. På intilliggande idrottsanläggningar finns också möjlighet till dusch och omklädnad.

Bulltofta motioncenter

Det finns två motionsspår som utgår från Bulltofta motionscenter. Ute i spåren finns det tydliga färgmarkeringar och pilar som visar dig vägen.

Slingorna är 2,5 km och 5 km och båda har elbelysning.

Bunkeflostrand

Det finns 3 stycken motionsspår i och i närheten av Sundsbroparken:

 • Den korta, gula, slingan är 700 meter och är tänkt som uppvärmning för träning vid utegymmet.
 • De andra 2 slingorna är 2,5 km respektive 5 km. De två går även utanför parken och passerar över trafikerade vägar där behöver du vara extra vaksam.

Djupadal

Det finns 3 stycken motionsspår i och i närheten av Djupadalsparken. Den korta, gula, slingan är 500 meter och är tänkt som uppvärmning för träning vid utegymmet. De andra 2 slingorna är 3 km respektive 5 km. De går båda även utanför parken.

Hylliemilen

Hylliemilen sträcker sig över flera olika delar, både i staden och i mer
naturlika miljöer. Hylliemilen är som namnet antyder 10 kilometer lång.
Hylliemilen är indelad i två kortare rundor, naturslingan och stadsslingan.

Hälsans stig i Kirseberg och Ribersborg

Hälsans stig finns på två platser i Malmö.

På Hälsans stig Kirseberg kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Stigen är sammanlagt 6 km lång och du bestämmer själv var du börjar din promenad, eller joggingtur.  Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka du avverkat.

Hälsans stig Ribersborg är en längre slinga att följa, totalt 10 km. Miljön är väldigt omväxlande och du kan haka på var du vill, precis som den i Kirseberg.

Limhamnsfältet

 • 2 km elbelyst motionsspår

Lindängens IP

 • 2,5 km motionsspår

Nydala, Hermodsdal och Lindängen

I området finns det flera olika motionsspår och alternativ att välja mellan:

En kort slinga på 1 km (gul)
En mellan på 3,5 km (blå)
En lång på 5,6 km (rosa).

Den rosa och blå slingan går till Hermodalsparken och den rosa fortsätter hela vägen till utegymmet i Lindängsparken.

Vid utegymmet i Lindängsparken finns också tre olika slingor:

 • En kort på 0,6 km (gul),
 • En mellan på 2 km (blå)
 • En längre slinga på 5,6 km (rosa)

Vill du få en ännu längre runda? Då kan du slå ihop den blå slingan i söder (Lindängen) med den rosa slingan och få en runda på totalt 7,6 km.

Pildammsparken

 • 1050 meter - blå
 • 2 km elbelyst - röd
 • 3 km - gul

Torups friluftsgård

Bokskogen i Torup bjuder på flera olika alternativ beroende på hur lång runda du vill gå eller springa:
 • 2 km elbelyst
 • 3 km elbelyst
 • 7 km 
 • 10 km