$left
$middle

Motionsspår

I Malmö finns flera motionsspår runt om i staden där du kan gå eller springa. Dessutom finns det möjlighet att duscha och byta om på närliggande idrottsanläggningar.

Bulltofta motioncenter

Det finns två motionsspår som utgår från Bulltofta motionscenter. Ute i spåren finns det tydliga färgmarkeringar och pilar som visar dig vägen.

Motionsspår:

 • Röda spåret: 2,5 km
 • Gula spåret: 5 km

Båda spåren har elbelysning.

Bunkeflostrand

I Sundsbroparken i Bunkeflostrand finns det tre olika spår för motion:

 • Ett 700 meter långt spår, bra för uppvärmning inför träning vid utegymmet.
 • Ett 2,5 km långt spår.
 • Ett 5 km långt spår.

De två längre spåren går även utanför parken och korsar vägar där man behöver vara extra försiktig.

Djupadal

I närheten av Djupadalsparken finns det tre olika motionsspår:

 • En kort, gul slinga som är 500 meter lång. Den är perfekt för uppvärmning inför träning vid utegymmet.
 • Två längre slingor på 3 km och 5 km. Båda slingorna sträcker sig även utanför parken.

Hylliemilen

Hylliemilen är en 10 kilometer lång sträcka som täcker både stadsmiljö och naturområden. Den är uppdelad i två kortare rundor: en i staden och en i naturen.

Man kan springa de kortare rundorna var för sig eller båda tillsammans för att uppnå en hel mil.

Stadsslingan

Stadsslingan är 5,7 kilometer lång och går genom stadsdelar, kontorsområden och parker. Sträckan är väl upplyst.

Naturslingan

Naturslingan är 5 kilometer lång och ger en närmare kontakt med naturen. Delar av vägen är inte lika väl upplysta. Ibland följer den ridstigar.

Karta som visar de två slingorna på Hylliemillen

Hälsans stig i Kirseberg och Ribersborg

Hälsans stig finns på två platser i Malmö.

Hälsans stig i Kirseberg

På Hälsans stig i Kirseberg kan du ta en promenad mot ett friskare liv. Stigen är sammanlagt 6 km lång, och du väljer själv var du börjar din promenad eller joggrunda. Varje kilometer är markerad med skyltar, så du vet alltid hur långt du har gått.

Hälsans stig på Ribersborg

Hälsans stig på Ribersborg är längre, totalt 10 km. Miljön varierar mycket, och du kan ansluta var du vill, precis som på Kirsebergsstigen.

Limhamnsfältet

2 km elbelyst motionsspår.

Lindängens IP

2,5 km motionsspår.

Nydala, Hermodsdal och Lindängen

I området finns flera motionsspår med olika längder att välja mellan:

 • Gul slinga: 1 km
 • Blå slinga: 3,5 km
 • Rosa slinga: 5,6 km
Den rosa och blåa slingorna tar dig till Hermodalsparken, och den rosa slingan fortsätter ända till utegymmet i Lindängsparken.

Motionsspår vid Lindängsparken 

I Lindängsparken finns också motionsslingor vid utegymmet:

 • Gul slinga: 0,6 km
 • Blå slinga: 2 km
 • Rosa slinga: 5,6 km

Vill du ha en längre runda? Då kan du kombinera den blå slingan i söder (Lindängen) med den rosa slingan och få en total sträcka på 7,6 km.

Pildammsparken

I Pildammsparken finns tre olika slingor du kan välja mellan:

 • Blå slinga: 1 km
 • Röd slinga: 2 km (elbelyst)
 • Gul slinga: 3 km

Skåneleden (SL5 Öresund)

Skåneleden (SL5 Öresund) är en vandringsväg som går genom Malmö. Den sträcker sig ungefär 5 mil från Spillepengen i öster till Klagshamn i sydväst. Du kan även välja att fortsätta längs SL5 Öresund söderut mot Trelleborg eller norrut mot Utvälinge.

Den del av SL5 Öresund som går igenom Malmö är uppdelad i sex delar:

 • SL5 etapp 14A: Bulltofta, 1,5 km
 • SL5 etapp 15: Bulltofta - Malmö C, 6,4 km
 • SL5 etapp 16: Spillepeng - Malmö C, 6,3 km
 • SL5 etapp 17: Malmö C - Limhamn, 9,2 km
 • SL5 etapp 18: Limhamn - Klagshamn
 • SL5 etapp 19: Klagshamn - Falsterbokanalen, 21 km

Du känner igen Skåneleden genom de orange markeringarna på alla etapper.

Torups rekreationsområde

Bokskogen i Torup bjuder på flera olika alternativ beroende på hur lång runda du vill gå eller springa:

 • 2 km elbelyst
 • 3 km elbelyst
 • 7 km 
 • 10 km
sv