$left
$middle

Hylliemilen

Hylliemilen sträcker sig över flera olika delar, både i staden och i mer naturlika miljöer. Hylliemilen är som namnet antyder 10 kilometer lång.

Hylliemilen är indelad i två kortare rundor, naturslingan och stadsslingan.

De kortare rundorna kan springas var för sig eller båda tillsammans föratt få en hel mil.

Stadsslingan

På stadsslingan rör man sig i stadsmiljö och passerar bostadsområden,
kontor och parker. Sträckan är belyst. Denna del av Hylliemilen är 5,7 kilometer lång.

Naturslingan

På naturslingan kommer motionären närmare naturen. Delar av sträckan är obelyst. Naturslingan går stundtals parallellt med ridstigar. Denna del av Hylliemilen är 5 kilometer lång.