$left
$middle

Regler för odlingslotter

Om du vill hyra en odlingslott ska du registrera dig i vårt kösystem och göra intresseanmälningar för de odlingslotter du vill hyra. När du ska hyra en lott skriver du under ett avtal med Malmö stad. Därefter är det viktigt att du följer de bygg- och skötselregler som gäller för ditt odlingsområde.

Vem kan hyra en odlingslott?

  • Privatpersoner folkbokförda i Malmö som har fyllt 18 år.
  • Förskolor och organisationer i Malmö. Avtalet ska då undertecknas av en chef.

Kösystem för odlingslotter

Vem som blir tilldelad en odlingslott styrs av antal köpoäng. För varje dag du står i kö får du ett poäng. Att stå i kö till ett visst område innebär att du prenumererar på lediga odlingslotter inom just det området, men du måste fortfarande göra en intresseanmälan för en specifik odlingslott när den blir ledig. I tjänsten står det alltid hur många som anmält intresse för odlingslotten. Antal intresseanmälningar för den specifika odlingslotten styr kötiden.

Byte av odlingslott

Om du redan har en odlingslott men vill byta till en annan ska du ställa dig i kö på nytt.

Avtal när du hyr en odlingslott

Det är endast tillåtet att hyra en odlingslott per person och hushåll. Odlingslotterna hyrs ut i befintligt skick enligt överenskommelse med fastighets- och gatukontoret. Det ställs dock krav på att odlingslotten hålls i ett gott skick under hyrestiden och vid uppsägning. Trots det ska du alltid titta på odlingslotten innan du skriver under ett avtal.

Överlåtelse av avtal

Du får inte överlåta ditt avtal till en annan person. Personen måste ställa sig i kö. Det är endast tillåtet att överlåta avtalet till en medarrendator, vid skilsmässa, sjukdom eller dödsfall (då överlåts avtalet endast till familjemedlem).

Du får inte hyra ut din odlingslott i andra hand.

Avtalstid

Avtalet löper ut den 31 december innevarande år och förlängs alltid med 12 månader per automatik om du inte säger upp avtalet. Det är alltid 3 månaders uppsägningstid på våra avtal.

Besiktning

Det finns både byggregler och skötselregler för hur en odlingslott ska skötas. Detta kontrolleras vid våra besiktningar en gång per år. Alla kolonister som inte följer respektive områdes bygg- och skötselregler får ett anmärkningsbrev hemskickat med en viss åtgärdstid.

Åtgärda anmärkningar

Vi ger 20 dagars åtgärdstid på anmärkningar. Om tiden inte räcker till kan man ringa till oss för att eventuellt förlänga den något ytterligare.

Uppsägning vid besiktning

Åtgärdas inte påtalade anmärkningar kan det leda till en uppsägning av odlingslotten. Du måste då omgående hämta dina tillhörigheter. Fastighets- och gatukontoret kommer städa odlingslotten på din bekostnad, 500 kronor per timme och man samt 180 kronor per bil.

Kontakta oss

sv