$left
$middle

Program 040 Från ord till handling

Lunch till lunch 12.00–12.00 den 28–29 november 2023. Moriska Paviljongen i Malmö, samt studiebesök på de fyra allaktivitetshusen. Programmet uppdateras löpande.

Tisdag 28 november

12.00–15.00 Moriska paviljongen

 • 12.00 Registrering
 • 12.45 Konferensen startar
 • 13.00 Välkomsttal
 • Föreläsning om områdesbaserat arbete (Said Mekahal, tf enhetschef allaktivitetshusen)

Said Mekahal har varit med sedan det första allaktivitetshuset startades och berättar om vad områdesbaserat arbete innebär och effekterna det medför för Malmöbon, för området och för verksamheten. Seminariet belyser samverkansstrategier, framgångsfaktorer och utmaningar.

 • Uppträdande av allaktivitetshusens deltagare
 • Transport till allaktivitetshusen

15.00–17.30 Studiebesök på ett våra fyra allaktivitetshus

Samtliga studiebesök avslutas med en måltid på plats som är tillagad av allaktivitetshusens frivilligverksamheter.

19.00–22.00 Moriska paviljongen

 • Uppsamling från dagen
 • Show med ungdomar från allaktivitetshusen
 • Musikuppträdande

Under kvällen serveras en vegetarisk mingeltallrik.

Onsdag 29 november

08.30–12.00 Moriska paviljongen

 • Föreläsning Aktiva barn för en jämlikare hälsa

Presentation av forskare Margareta Rämgård, Malmö universitet kring delaktighetsprocesser med barn som ligger som underlag till insatser att mäta och utvärdera förebyggande insatser på barn.

 • Panelsamtal mellan rektor på skolor med allaktivitetshus

Samtal kring förutsättningar och utmaningar kring samverkan och fördelarna som det medför skolan att ha ett allaktivitetshus i verksamheten.

 • Föreläsning Barnrätt i praktiken (Talina Marcusson, tf sektionschef allaktivitetshusen Munkhätte och Apelgård)

Allaktivitetshusmodellen bygger på ett tydligt och värdestyrt demokratiarbete med barnrätten som en grundpelare. Barn och unga inkluderas i verksamheten som medskapare i många olika sammanhang. Seminariet belyser strategier för att främja barn och ungas delaktighet och inflytande, goda exempel samt effekter av att arbeta med barn och unga som medskapare.

 • Panelsamtal om kulturens roll i samhällsutvecklingen

Unga Malmöbor, politiker och representanter från Malmö stad samtalar kring utmaningar och möjligheter i staden samt hur kultur och konst kan bidra till hållbarhet, social inkludering och meningsfullhet.

 • Överlämning till den kommun som arrangerar 2024 års konferens.

Dagen avslutas 12.00.

Kontakta oss

sv