$left
$middle

040 Från ord till handling

28–29 november 2023. 24 timmar panelsamtal mellan ungdomar och politiker, studiebesök på allaktivitetshus, god mat, föreläsningar och uppträdanden.

Den 28–29 november anordnar allaktivitetshusen den första årliga konferensen Från ord till handling i Malmö. Gäster från hela landet med representation från kommun, idéburen sektor och näringsliv möts för att dela erfarenheter och bredda sina nätverk. Konferensen varar från lunch till lunch.

Syftet med konferensen är att diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till allaktivitetshusmodellen samt hur kultur och konst kan bidra till hållbarhet, social inkludering och meningsfullhet.

Allaktivitetshusmodellen är stadigt grundad i områdesbaserat arbete. Allaktivitetshusens verksamhet genomförs i samverkan med lokala föreningar, boende i närområdet, fastighetsägare, Malmö stads förvaltningar och inte minst Malmöbons egna engagemang.

Idéer från deltagarna är grunden för allt som görs, från personalrekrytering till kulturskapande och storslagna gårdsfester. Allt givetvis helt kostnadsfritt. Med Malmöbon som medskapare formas verksamheten helt efter deltagarnas önskemål och behov.

Välkommen till Malmö för att ta del av vårt framgångsrecept! Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Mat ingår.

Datum och tid
Lunch till lunch 12.00–12.00 den 28–29 november 2023

Plats

Moriska Paviljongen i Malmö, samt studiebesök på de fyra allaktivitetshusen.

Anmälan
040 Från ord till handling 28–29 november 2023 
Anmäl dig senast 30 september.

Kontakta allaktivitetshusen
allaktivitetshusenevent.kf@malmo.se

Kontakta oss

sv