$left
$middle

Film om allaktivitetshusen

Se en film som fångar allaktiviteshusens själ och beskriver hur det är att vara en del av verksamheten, både som deltagare och som anställd. Filmen är 9.30 minuter lång.