Motionsspår

I Malmö finns ett antal anlagda motionsspår. På intilliggande idrottsanläggningar finns också möjlighet till dusch och omklädnad.

Det finns två motionsspår som utgår från Bulltofta motionscenter. Ute i spåren finns det tydliga färgmarkeringar och pilar som visar dig vägen. Slingorna är 2,5 km och 5 km och båda har elbelysning.

Djupadal

Det finns 3 stycken motionsspår i och i närheten av Djupadalsparken. Den korta, gula, slingan är 500 meter och är tänkt som uppvärmning för träning vid utegymmet. De andra 2 slingorna är 3 km respektive 5 km. De går båda även utanför parken. Se skylten (pdf, 456.9 kB)

Hylliemilen

Hylliemilen sträcker sig över flera olika delar, både i staden och i mer
naturlika miljöer. Hylliemilen är som namnet antyder 10 kilometer lång.
Hylliemilen är indelad i två kortare rundor, naturslingan och stadsslingan.

På Hälsans stig Centrum kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Hälsans stig är en 10 km specialanlagd promenad- och motionsslinga från Malmös parker till havet. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

På Hälsans stig Kirseberg kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Stigen är sammanlagt 6 km lång och du bestämmer själv var du börjar din promenad, eller joggingtur.  Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka du avverkat.

Limhamnsfältet

 • 2 km elbelyst
  Grönvångsgatan
  0706-29 04 41

Lindängens IP

 • 2,5 km
  Tenorgatan 2A
  0704-34 25 60, 0704-34 25 22

Lördagen den 27 april 2019 klockan 10-12 inviger vi de nya motionsspåren i Nydala, Hermodsdal och Lindängen. Samlingsplatsen på invigningen är på aktivitetsytan i Nydalaparken (vid den röda pilen på bilden).

På invigningen kommer slingorna utgå från aktivitetsytan i Nydalaparken. Där finns också en karta av alla slingorna. En kort slinga på 1 km (gul), en mellan på 3,5 km (blå) och en lång på 5,6 km (rosa). Den rosa och blå slingan går till Hermodalsparken och den rosa fortsätter hela vägen till utegymmet i Lindängsparken.
Vid utegymmet i Lindängsparken finns också tre olika slingor, en kort på 0,6 km (gul), en mellan på 2 km (blå) och den långa rosa slingan på 5,6 km.
Vill du få en ännu längre runda? Då kan du slå ihop den blå slingan i söder (Lindängen) med den rosa slingan och få en runda på totalt 7,6 km.

Se skyltkartan (pdf, 2.3 MB) som PDF

 

Pildammsparken (pdf, 1.5 MB)

 • 1050 meter - blå
 • 2 km elbelyst - röd
 • 3 km - gul
 • 2 km elbelyst
 • 3 km elbelyst
 • 7 km 
 • 10 km

Torupsvägen (vid Torups slott), visa på karta
040-34 28 00

Senast ändrad: 2019-10-16 11:47