Tillgänglighet

Så hanterar vi risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Här kan du läsa mer om fysisk tillgänglighet i våra olika byggnader samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå.