Naturhistoriska dioramor

Malmö Museer har öppet. Så hanterar vi risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Malmö Museers naturhistoriska dioramor skapades på 1930- och 1940 talen.

Foto: Andreas Nilsson

  • Slottsholmen
  • Tills vidare

Åren 1920–1923 skapade Olof Gylling, intendent vid Malmö Museer, fem dioramor till Göteborgs Naturhistoriska museums nybyggnad i Slottsskogen. 2016 finns åtta historiska dioramor att se på Malmö museer.

De naturhistoriska dioramorna hittar du på Slottsholmen, entréplan, gå genom museibutiken och ta sedan direkt in till höger.