$left
$middle

Malmö Museer stängt 29 september

Den 29 september har kulturförvaltningen en utbildning för alla medarbetare och chefer. Därför håller Malmö Museer och Malmö Konstmuseum stängt den dagen.

Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur

Här bjuds du in på en resa från jordens urtid fram till nutid med Skåne i centrum – en resa på 4,6 miljarder år!

Foto: Jenny Eliasson / Malmö Museer

  • Slottsholmen
  • Kul för barn

Fossila fynd från dinosaurier görs med jämna mellanrum i Skåne. För 200 miljoner år sedan vandrade till exempel den skräckinjagande dilophosaurusen omkring här. Det var en 6 meter lång rovdinosaurie som gick på två ben och hade käften fylld med vassa tänder. I utställningen finns en kopia på skallen och om du vågar så kan du känna på dilophosaurusens vassa tänder

Skånska dinosaurier hittar du på Slottsholmen, gå genom museibutiken och ta en halvtrappa upp.

sv